AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V ORGANIZACI PROVOZU ZS

Aktuální opatření v organizaci provozu ZS Plzeň v rámci onemocnění Covid – 19 na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021, č. 353 k mimořádným opatřením MZCR

Plzeň - Protiepidemiologická opatření proti coronaviru v naší zemi i nadále pokračují, jejich zásah je prakticky do všech možných odvětví život, sport nevyjímaje.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN došlo s účinností ode dne 12. 4.2021 00:00 hodin do odvolání k omezení provozu maloobchodu a služeb.

V rámci provozu Zimního stadionu Plzeň nadále platí následující opatření

  • zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (ledová plocha v hlavní a tréninkové hale, posilovna, rozcvičovna) a vnitřních prostor venkovních sportovišť s výjimkou profesionálních sportovců
  • omezení administrativní části provozu Zimního stadionu Plzeň a klubu HC ŠKODA PLZEŇ pouze na nouzový režim
  • vstup do všech prostor Zimního stadionu Plzeň pouze se zakrytým obličejem respirátorem, za dodržování rozestupů a hygieny rukou
  • restaurace otevřena v pracovní dny od 10 do 14 hodin formou výdejního okénka (přístupné po točitém schodišti vedle recepce arény) 

Příloha:
Usnesení Vlády ČR ze dne 6.4.2021 č. 353 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN