AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V ORGANIZACI PROVOZU ZS

Aktuální opatření v organizaci provozu ZS Plzeň v rámci onemocnění Covid – 19 na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 2021

Protiepidemiologická opatření proti coronaviru v naší zemi i nadále pokračují, jejich zásah je prakticky do všech možných odvětví života, sport nevyjímaje.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází s účinností od 31. 5. 2021 k dalším rozvolnění.

  • Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
  • Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby s maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.
  • Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
  • Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
  • Přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., jezakázáno.
  • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy;
  • účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy předloží čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid -19
  • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě
  • vstup do všech prostor Zimního stadionu Plzeň pouze se zakrytým obličejem respirátorem, za dodržování rozestupů a hygieny rukou
  • restaurace otevřena v pracovní dny od 10 do 14 za dodržení všech hygienických nařízení

Příloha:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 2021