ZS Plzeň

Zimní stadion Plzeň zahájil provoz i hlavní haly, jaké jsou podmínky pro vstup na akce mládeže?

Zimní stadion Plzeň zahájil provoz hlavní haly v pondělí 26. 7. 2021, tréninkové haly o týden dříve v pondělí 19.7.2021. Provoz Zimního stadionu se řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Vstup na zápasy mládeže (akce) při splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ:

- na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19
- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Organizátor akce (utkání mládeže) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Osoba účastnící se akce (utkání mládeže) musí mít ústa a nos zakrytá po celou dobu akce (utkání mládeže) a dodržovat rozestupy.

Restaurace je otevřena v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin za dodržení všech aktuálních hygienických nařízení.