Bilance s HC Energie Karlovy Vary

59. kolo TV, ne 6. 3. 2022
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
29. kolo, pá 3. 12. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
7.TV, út 26. 1. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
33.TV, pá 8. 1. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
44.TV, út 11. 2. 2020
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
18., pá 15. 11. 2019
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
52., pá 8. 3. 2019
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
26., ne 9. 12. 2018
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
50. kolo, ne 26. 2. 2017
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
24. kolo, pá 25. 11. 2016
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
27. kolo, pá 11. 12. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
1. kolo, pá 11. 9. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 11. 8. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
29. kolo, pá 12. 12. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
3. TV, út 16. 9. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., čt 7. 8. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
32. kolo, čt 26. 12. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6. kolo, pá 27. 9. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
43. kolo, pá 25. 1. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
17. TV, ne 28. 10. 2012
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
32. kolo, st 23. 11. 2011
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6. TV, čt 29. 9. 2011
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
27. kolo, pá 3. 12. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
1. kolo, pá 17. 9. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
50. kolo, út 9. 2. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
24. kolo, ne 15. 11. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát, čt 3. 9. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
43. kolo, ne 18. 1. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
17. kolo, ne 19. 10. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., pá 5. 9. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
45. kolo, pá 25. 1. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
19. kolo, ne 4. 11. 2007
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
50. kolo, pá 16. 2. 2007
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
24. kolo, ne 19. 11. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 15. 8. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
45. kolo, ne 29. 1. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
19. kolo, pá 28. 10. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 6. 9. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
46. kolo, ne 6. 2. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20. kolo, út 2. 11. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., pá 6. 8. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
36. kolo, ne 4. 1. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
10. kolo, ne 5. 10. 2003
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
33. kolo, pá 27. 12. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
7. kolo, ne 29. 9. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
čt 29. 8. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
41. kolo, pá 18. 1. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
15. kolo, pá 19. 10. 2001
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
44. kolo, út 13. 2. 2001
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
18. kolo, ne 29. 10. 2000
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
40., pá 28. 1. 2000
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
14., út 19. 10. 1999
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
37., čt 21. 1. 1999
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
11., pá 9. 10. 1998
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
32. kolo, út 9. 12. 1997
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6. kolo, čt 18. 9. 1997
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20., ne 12. 1. 1969
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20., st 24. 1. 1968
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
13., so 16. 12. 1967
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20., st 25. 1. 1967
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6., st 23. 11. 1966
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
2., so 19. 11. 1955
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
12., ne 30. 1. 1955
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
8., ne 24. 1. 1954
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
3., ne 23. 11. 1952
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
1., so 3. 11. 1951
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
4., ne 1. 1. 1111
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary