Radek Duda potrestán

Radek Duda potrestán

Plzeň - Předseda disciplinární komise ELH se na základě zprávy hlavního rozhodčího zabýval ve zkráceném řízení jednáním hráče Radka Dudy, kterého se dopustil po utkání HC Kometa Brno – HC Plzeň 1929 vůči jednomu z rozhodčích a brankovému videorozhodčímu.

Jednání hráče Radka Dudy mělo podle serveru cslh.cz charakter intenzivních verbálních nadávek a osobního hanobení včetně výhružky fyzickým napadením.

Předseda disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že uvedeným jednáním byla naplněna skutková podstata přestupku Urážky, hrubé chování a slovní napadení a přestupku Fyzické napadení. Podle § 38, písm. a) Disciplinárního řádu ELH zahrnuje přestupek fyzického napadení jak vlastní napadení, tak výhružku takovým napadením. Na základě uvedených skutečností udělil hráči Radku Dudovi finanční pokutu ve výši 50 000 Kč.

Při stanovení výše pokuty vzal v úvahu závažnost přestupku, stejně jako skutečnost, že hráč Radek Duda byl v uplynulých dvou letech vícekrát disciplinárně trestán.