Pravidla pro chování trenérů a rodičů hráčů mládežnických družstev

Náš klub HC ŠKODA PLZEŇ má zájem na jasných a férových vztazích mezi rodiči, trenéry a jeho vedením. Za tímto účelem jsme připravili několik základních pravidel jednání a chování trenérů i rodičů. Věříme, že napomůžou ke zlepšení celkové atmosféry v našem klubu.

Trenéři:

 • Organizují a vedou tréninkový proces přidělených družstev.
 • Spolupracují s ostatními trenéry mládežnických družstev, dle možností sledují jejich přípravu i utkání.
 • Sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči.
 • Vedou přidělené družstvo při utkáních, určují sestavu a nasazování hráčů. Pouze trenér je oprávněn udělovat závazné pokyny technickému vedoucímu svého družstva a jeho hráčům.
 • Kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů.
 • Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva , vedou je k dodržování životosprávy, výživy hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky.
 • Pracují na zdokonalování tréninkových metod a jsou příkladem pro své hráče.
 • Uveřejňují na internetových stránkách HC ŠKODA PLZEŇ v sekci mládež týdenní plány svých týmů (přehled zápasů, výsledků, termíny srazů, aktuální informace apod.)
 • Hokejové základny nerozlišují posty hráčů, hráči odehrají přibližně stejný počet utkání bez ohledu na jejich momentální výkonnost a výsledek utkání, při utkáních se družstva nedoplňují hráči z jiných týmů, pokud to není nezbytně nutné.

Rodiče:

 • Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
 • Nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli. Děti by měly sportovat pro své vlastní potěšení, hra je určena pro ně, ne pro rodiče.
 • Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při pobytu na ledě povedlo.
 • Umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.
 • Kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.
 • Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Chtějí-li aby děti hrály jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.
 • Zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte při utkání.
 • Nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.
 • Trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoli proč ten či onen hráč hraje či nikoliv.
 • Nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevstupují do prostoru střídaček, nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy.
 • Nepostávají u mantinelu a nevolají k sobě hráče na radu, nepokřikují na rozhodčí.
 • Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu. Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje.