Nová opatření

Přehledně: Nová opatření pro vstup na utkání

V pondělí 22. listopadu 2021 vejdou v platnost nová opatření, která se budou týkat vstupu na hromadné akce, tedy i na sportovní utkání.

Vzhledem k nepříznivému vývoji současné situace dochází k úpravě podmínek při návštěvě sportovních utkání. Od pondělí 22. listopadu 2021 bude vstup na domácí zápasy HC Škoda Plzeň umožněn pouze návštěvníkům, kteří potvrdí bezinfekčnost jedním ze způsobů uvedených v aktuálních opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Prosíme všechny fanoušky, aby si zakoupili vstupenky na domácí zápasy HC Škoda Plzeň, které se budou konat po uvedeném datu, pouze v případě, že splňují jednu z uvedených podmínek. V jiném případě nebude možné osobu na utkání vpustit ani se zakoupenou vstupenkou, a to bez výjimek a bez nároku na vrácení vstupného.

Děkujeme za pochopení.

Vstup na utkání tak bude povolen pouze:

  • Osobám, které doloží certifikát s potvrzením o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování).
  • Osobám s nedokončeným očkováním. Pokud byla osobě v případě dvoudávkového schématu aplikována jedna dávka vakcíny proti Covid-19, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, od dokončení očkování však neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem.
  • Osobám, které předloží potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19).
  • Osobám ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované), které se u vstupu prokáží negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání.
  • Děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Nadále platí:

  • Na utkání HC Škoda Plzeň mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.
  • Uvnitř LOGPSEED CZ Aréně je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95.