Zápisy dětí

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň pořádá zápisy dětí!

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň pořádá ve středu 3.4.2024 a ve čtvrtek 4.4.2024 od 14:00 – 18:00 zápisy dětí do 1. třídy. Naším cílem je, aby byl zápis pro budoucí žáky příjemným a nezapomenutelným zážitkem, jelikož se jedná o jeden z prvních kontaktů dětí se školou.

Pro školní rok 2024/2025 škola otevře 2 třídy, z toho jednu s bilingvní výukou – výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce.

Pro zájemce škola dává možnost zhlédnutí výuky v první třídě, a to 7.3.2024 od 10:00 – 11:40.

Zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku šesti let a také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024.

K zápisu je potřeba pouze rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

A na co všechno se mohou Vaše děti na škole těšit?

 • Na individuální přístup učitelů
 • Na pěkné prostředí v chráněné památkové budově v centru Plzně v blízkosti zimního stadionu a v dostupnosti MHD
 • Na příjemnou atmosféru, pochopení, empatický a individuální přístup
 • Na třídy vybavené interaktivními tabulemi, které žákům zpestří výuku a pomáhají jim s pochopením učiva
 • Na moderně vybavené počítačové učebny a učebnu robotiky
 • Na kvalitně vybavenou tělocvičnou a venkovní sportoviště
 • Na hojné účasti ve sportovních a jiných soutěžích
 • Na začleňování projektového vyučování do výuky a práci žáků na iPadech
 • Na výuku plavání, která probíhá na 1. stupni
 • Na výběr z mnoha zájmových kroužků
 • Na seznamovací akce pro nově vznikající třídní kolektivy, na školy v přírodě, lyžařský výcvik nebo jazykově poznávací zájezdy do zahraničí
 • Na moderně vybavenou školní jídelnu – výběr ze dvou jídel, bez dlouhého čekání na oběd
 • Podporujeme sportující mládež a úzce spolupracujeme s klubem HC Škoda Plzeň
 • Od 1. třídy výuka anglického jazyka a bilingvní výuka – výtvarná výchova v anglickém jazyce
 • K dispozici je také školní družina, která se nachází v budově školy a nabízí bohatý celoroční program a množství dalších aktivit
 • Dále mohou žáci navštěvovat školní klub, který zajišťuje bezpečné a příjemné trávení volného času mezi dopolední a odpolední výukou